saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica - 3a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants universitaris titulats en Enginyeria en general i Arquitectura, o en l'àmbit de les Ciències: amb una formació bàsica en tecnologia i ciències (matemàtiques, física, termodinàmica, química), que asseguri un coneixement adequat sobre el qual ampliar nous coneixements d'especialització adquirint una formació avançada en l'aplicació tecnològica de l'Enginyeria Ambiental i Energètica.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació/declaració d’intencions 
  • Acreditació del coneixement d’anglès (B2). En el cas que l'alumne no pugui acreditar aquest nivell, es realitzarà una entrevista en què es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral com a pas previ a l'admissió.
  • Cartes de referència (opcional) 

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: (fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent)

a. Titulats de l'àmbit de l'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts,

b. Titulats de l'àmbit de les ciències i arquitectura: fins a un màxim de 25 punts,

c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster i de la universitat d'origen: fins a un màxim de 40 punts.

3. Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En el cas que l'alumne no pugui acreditar aquest nivell, es realitzarà una entrevista en què es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral com a pas previ a l’admissió: fins a un màxim de 10 punts.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins a un màxim de 10 punts.

5. Altres criteris d'interès com les estades (d'un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanació, entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

No obstant, si la totalitat de les places ofertes no fossin cobertes, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits sempre que es compleixin els requisits d'accés i admissió.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat