saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Titulacions d'admissió

Graduats, diplomats/enginyers tècnics o Llicenciats/Enginyers en els àmbits de la Química, Mecànica, Industrial, Agroalimentària, Física, de mines, Automàtica i Electrònica Industrial, Elèctrica, Bioquímica, Biotecnologia, Informàtica, i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement d'anglès (nivell B2 o equivalent).
  • Cartes de referència (opcional)

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1.Bachelor Degree  (up to a maximum of 30 points, on the basis of the following order)

a.Bachelor's Degree Engineering or Architecture: up to a maximum of 30 points,

b. Bachelor's Degree in Science: up to a maximum of 25 points 25

c. Other: 0 points.

2.Evaluation of the transcript of the official university degree that gives access to the master's programme: up to a maximum of 40 points.

3. Competence in English (level B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages). If the candidate does not owns a certificate, it will be asked to do an interview evaluating oral comprehension, writing and reading: up to a maximum of 10 points

4. Formación complementaria (cursos, seminarios o otras actividades de formación, acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del máster, experiencia profesional: up to a maximum of 10 points.

5. Other training (courses, seminars and other training, certified documents), motivation, recommendation letters, personal interview , entrevista personal: up to a maximum of 10 points.

However, if there is no shortage of places available, the admissions committee will admit students without ranking them in order of merit.

Consulteu la Normativa d'accés i admissió