saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Titulacions d'admissió

Graduats, diplomats/enginyers tècnics o Llicenciats/Enginyers en els àmbits de la Química, Mecànica, Industrial, Agroalimentària, Física de mines, Automàtica i Electrònica Industrial, Elèctrica, Bioquímica, Biotecnologia, Informàtica, i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

 • Carta de motivació
 • Acreditació del coneixement d'anglès (nivell B2 o equivalent).
 • Cartes de referència (opcional)

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d’accés (fins un màxim de 30 punts, d’acord amb el següent ordre)
  1. Titulats en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura: fins un màxim de 30 punts,
  2. Titulats en l’àmbit de les ciències: fins un màxim de 25 punts,
  3. Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster i de la universitat d’origen: fins un màxim de 40 punts.
 3. Nivel d’anglès superior al nivell mínim exigit (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent): fins un màxim de 15 punts.
 4. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins un màxim de 5 punts.
 5. Altres criteris d’interès com les estades (d’un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanació, entrevista personal: fins un màxim de 10 punts.

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’órgan d’admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.