saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari d'Emprenedoria i Innovació

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 12 12 60
TOTALS 36 12 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
16655301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
16655101 Estratègia i Màrqueting per a l'Emprenedor 6
16655102 Competències Emprenedores 3
16655103 Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora 3
16655104 Gestió Financera del Projecte Emprenedor 3
16655105 El Finançament per a noves Empreses Innovadores 3
16655106 Economia de la Innovació i Sistemes d'Innovació 6
16655107 Gestió de Projectes d'R+D+I 3
16655108 Vigilància Tecnològica 3
Segon quadrimestre
16655109 La Transferència Tecnològica 3
16655110 Polítiques d'R+D+I 3
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
16655201 Aspectes Jurídics de la Gestió d'Empreses
16655202 Estratègies d'Internacionalització 3
16655203 Estratègies de Vendes 3
16655204 Gestió de la Qualitat 3
16655205 Gestió de la Informació 3
16655206 Innovació Tecnològica 3
16655207 Institucions Internacionals 3
16655208 Localització Industrial 3
16655209 Responsabilitat Social Corporativa 3
16655210 Experiències en Centres Tecnològics 3
16655211 Experiències en Vivers d'Empresa 3
16655212 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (*) 3
16655213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (*) 6
16655214 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (*) 6
16655501 Pràctiques 9

(*) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat