saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Els estudiants que vulguin cursar aquest màster han d'estar motivats per aprofundir en l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per crear i gestionar empreses innovadores . Per això, és recomanable que els futurs estudiants disposin de l'actitud i la motivació per proposar i assolir reptes. S'espera, a més, que reuneixin habilitats com ara:

  • Disciplina i dedicació. Hàbits d'estudi.
  • Capacitat de planificació i organització. Treball en equip i lideratge.
  • Agilitat en la presa de decisions. Responsabilitat i observació.
  • Creativitat i curiositat. Sensibilitat per les manifestacions artístiques.
  • Esperit crític, metòdic, ordenat i sistemàtic.
  • Actitud tolerant, responsable, respectuosa i ètica.