saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries de Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Economia, Ciències del Treball, Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Ciències de l'Administració i àmbits afins.  També titulacions oficials de grau, llicenciatures o diplomatures en àmbits diferents dels anteriors, quan estiguin en possessió d'una titulació de postgrau en àmbits afins als del màster o d'experiència professional o institucional rellevant que justifiqui l'accés al màster. 

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster: cursos, seminaris o altres activitats de formació
  • Acreditació de l’experiència professional
  • Acreditació del coneixement de llengües estrangeres
  • Cartes de motivació o recomanació
  • Curriculum Vitae

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà d'acord amb els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 30 punts, d’acord amb l’ordre següent:

a. Titulacions de l’àmbit de les ciències socials i jurídiques: fins a un màxim de 30 punts.

b. Titulacions d’altres àmbits: fins a un màxim de 15 punts.

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés

al màster: fins a un màxim de 30 punts.

3. Adequació del perfil professional (experiència professional en el sector públic o privat relacionat amb els àmbits del màster): 20 punts.

4. Coneixement d’idiomes (diferents del castellà o el català): fins a un màxim de 10 punts. 

5. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins un màxim de 10 punts.

Consulteu la Normativa d'accés i admissió.