saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

ESTRUCTURA ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

36

6

6

12

60

TOTALS

36

6

6

12

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15645101 Teoria de l'Estat i Pensament Jurídic

3

15645102 Anàlisi Històrica i Jurídica de l'Administració Pública

3

15645103 Institucions Polítiques i Justícia Constitucional

3

15645104 Qüestions Actuals de Ciència Política

3

15645105  Organització i Activitat Administratives 3
15645106 Dret i Polítiques de la Unió Europea 3
15645107 Contractació del Sector Públic i Gestió de Serveis Públics 3
15645108 Règim Jurídic del Personal al Servei de les Administracions Públiques 3
15645109 Polítiques Públiques: Elaboració, Anàlisi i Avaluació 3
15645110 Economia Pública 3
15645111 Dret Financer 3
15645112 Sociologia de les Administracions Públiques 3
15645115 Pràctiques Externes 6
15645301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 6

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA  CRÈDITS
15645201

Comunicació Organitzativa i Màrqueting de les Administracions Públiques

3

15645202

Dret Electoral

3

15645203

Dret i Gestió Urbanística

3

15645204

Regulació Econòmica, Ens Instrumentals i Empreses Públiques

3

15645205

Justícia Administrativa i Social

3
15645113 Integritat Pública 3
15645207 Anàlisi Jurídica de la Prevenció i la Seguretat 3
15645210 Habilitats Directives i Competències Organitzatives 3
15645211 Administració Electrònica

3

15655212 Litigació Avançada Contenciosa Administrativa i Resolució Alternativa de Conflictes 3
15645213 Responsabilitat dels Poders Públics i Administració de Riscos

3

15645214 Dret Ambiental Administratiu

3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (*)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15645215 Introducció al Dret Públic i al Sistema Jurídic Espanyol 3

(*) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

 ESTRUCTURA ORIENTACIÓ RECERCA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

42

6

12

60

TOTALS

42

6

12

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15645101 Teoria de l'Estat i Pensament Jurídic

3

15645102 Anàlisi Històrica i Jurídica de l'Administració Pública

3

15645103 Institucions Polítiques i Justícia Constitucional

3

15645104 Qüestions Actuals de Ciència Política

3

15645105  Organització i Activitat Administratives 3
15645106 Dret i Polítiques de la Unió Europea 3
15645107 Contractació del Sector Públic i Gestió de Serveis Públics 3
15645108 Règim Jurídic del Personal al Servei de les Administracions Públiques 3
15645109 Polítiques Públiques: Elaboració, Anàlisi i Avaluació 3
15645110 Economia Pública 3
15645111 Dret Financer 3
15645112 Sociologia de les Administracions Públiques 3
15645113 Integritat Pública 3
15645114 Metodologia de la Recerca Jurídica 3
15645301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 6

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA  CRÈDITS
15645201

Comunicació Organitzativa i Màrqueting de les Administracions Públiques

3

15645202

Dret Electoral

3

15645203

Dret i Gestió Urbanística

3

15645204

Regulació Econòmica, Ens Instrumentals i Empreses Públiques

3

15645205

Justícia Administrativa i Social

3
15645207 Anàlisi Jurídica de la Prevenció i la Seguretat 3
15645210 Habilitats Directives i Competències Organitzatives 3
15645211 Administració Electrònica 3
15655212 Litigació Avançada Contenciosa Administrativa i Resolució Alternativa de Conflictes 3
15645213 Responsabilitat dels Poders Públics i Administració de Riscos

3

15645214 Dret Ambiental Administratiu

3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (*)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15645215 Introducció al Dret Públic i al Sistema Jurídic Espanyol 3

(*) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.