saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 6 12 60
TOTALS 42 6 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15655101 Dret de Societats 4
15655102 Fiscalitat de l'Empresa 5
15655103 Dret Concursal 4
15655104 Contractació Laboral Nacional i Internacional 3
15655105 Noves Perspectives del Dret Contractual 5
15655106 Contractació Immobiliària 5
15655107 Contractació Mercantil 3
15655108 Fiscalitat de la Contractació 4
15655109 Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge 3
15655110 La Prova en la Litigació Empresarial i dels Negocis 3
15655111 Litigació en els Negocis Internacionals 3
15655301 Treball de Fi de Màster 12
Cal triar una assignatura d'entre les dues següents:
Itinerari professionalitzador
15655501 Pràctiques Externes 6
Itinerari de recerca
15655201 Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic 6

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15655202 Introducció al Dret i al Sistema Jurídic Espanyol 6