saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació - 7a edició

Admissió

El Màster està adreçat a titulats en Dret, Relacions Laborals i Ocupació, Ciències del Treball, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i àmbits afins.

Documentació específica

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Curriculum vitae

  • Expedient acadèmic

  • Acreditació del coneixement de llengües estrangeres

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb l’ordre següent:

a. Titulats en Dret: fins a un màxim de 60 punts,

b. Titulats d’altres àmbits: fins a un màxim de 30 punts,

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 20 punts.

3. Coneixement d’altres idiomes diferents dels d’impartició del màster: fins a un màxim de 10 punts. La Comissió académica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d’idiomes, com ara entrevistes o proves de nivell.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat