saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació - 8a edició

Admissió

El Màster està adreçat a titulats en Dret, Relacions Laborals i Ocupació, Ciències del Treball, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis acreditació del coneixement de llengües estrangeres (diferents dels d'impartició del màster). La Comissió académica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d'idiomes, com ara entrevistes o proves de nivell.

Opcionalment també pots presentar l’acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació).

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb l’ordre següent:

       a. Titulats en Dret: fins a un màxim de 60 punts.

       b. Titulats d’altres àmbits: fins a un màxim de 30 punts.

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 20 punts.

3. Coneixement d’altres idiomes: fins a un màxim de 10 punts. 

4. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (acreditada documentalment): fins a un màxim de 10 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat