saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Dret Ambiental

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS  OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES  EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 60 - - - 60
2n 39 - 9 12 60
TOTALS 99 - 9 12 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15675112 Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica 6
Primer quadrimestre
15675101 Fonaments de les Ciències Ambientals 6
15675102 Economia del Medi Ambient 4
15675103 Drets Humans i Justícia Ambiental 4
15675104 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4
15675105  Dret Internacional del Medi Ambient 
15675106  Dret ambiental de la Unió Europea 
Segon quadrimestre
15675107 Intervenció Administrativa Ambiental 
15675108  Dret Ambiental Comparat 
15675109  Protecció de la Biodiversitat 
15675110  Dret Penal Ambiental  4
15675111  Dret de l'Energia i Tecnologies Ambientals i Energètiques 8

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15675117 Seminaris 4
Primer quadrimestre
15675113  Dret d'Aigües i Medi Marí 
15675114 Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus 8
15675115 Empresa i Medi Ambient 8
15675116 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
Segon quadrimestre
15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9
15675401  Pràctiques Externes 9
15675301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15675201 Assignatura 0: Introducció al Dret 4

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.