saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Direcció d'Empreses: Taula d'adaptació

Assignatures del Màster en Direcció d'Empreses (2012) Assignatures del Màster en Direcció d'Empreses (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
16625101 Estratègies de Màrqueting 6 16665103 Estratègies de Màrqueting 4,5
16625102 Estratègies del Factor Humà 6 16665104 Habilitats Directives 4,5
16625103 Estratègies Financeres 6 16665102 Estratègies Financeres 4,5
16625104 Direcció Estratègica Avançada 6 16665101 Direcció Estratègica Avançada 4,5
16625106 Simulació Empresarial 3 16665106 Simulació Empresarial 4,5
16625206 Estratègies d'Internacionalització de l'Empresa 3 16665105 Internacionalització de l'Empresa 4,5
16625208 Tècniques Quantitatives d'Investigació I 3 16665218 Tècniques Quantitatives de Recerca I 3
16625209 Tècniques Quantitatives d'Investigació II 3 16665219 Tècniques Quantitatives de Recerca II 3
16625210 Tècniques Qualitatives d'Investigació I 3 16665216 Tècniques Qualitatives de Recerca I 3
16625211 Tècniques Qualitatives d'Investigació II 3 16665217 Tècniques Qualitatives de Recerca II 3
16625212 Instruments per a la Decisió en la Incertesa 3 16665213 Instruments per a la Decisió en la Incertesa 3
16625213 Teoria de Jocs 3 16665220 Teoria de Jocs 3
16625214 Procés d'Investigació 3 16665214 Procés de Recerca 3
16625215 Valoració de la Producció Científica 3 16665221 Valoració de la Producció Científica 3
16625216 Responsabilitat Social i Governança 3 16665212 Responsabilitat Social  Corporativa 3
16625217 Gestió Estratègica de PIMES 3 16665207 Gestió Estratègica de PIMES 3
16625218 Productes i Instruments Financers 3 16665211 Productes i Instruments Financers 3
16625219 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3 16665202 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3
16625201 Emprenedoria 3 16665204 Emprenedoria i Pla d'Empresa 3
16625202 Habilitats Directives   16665209 Lideratge i Gestió del Talent 3
16625203 Procés de Consultoria 3 16665210 Procés de Consultoria 3
16625204 Estratègies de Vendes 3 16665205 Estratègies de Vendes 3
16625205 Gestió de la Informació 3 16665206 Gestió de la Informació 3
16625105 Direcció d'Operacions, Innovació i Projectes 3 16665203 Direcció d'Operacions i Qualitat 3
16625501 Pràctiques Externes 12 16665501 Pràctiques Externes 9
16625221 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3 16665222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
16625222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 6 16665223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 6
16625223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16665224 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12