saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Direcció d’Empreses

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 27 18 15 60
TOTALS 27 18 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
16665301 Treball de Fi de Màster 15
Primer quadrimestre
16665101 Direcció Estratègica Avançada 4.5
16665102 Estratègies Financeres 4.5
16665103 Estratègies de Màrqueting 4.5
16665104 Habilitats Directives 4.5
16665105 Internacionalització de l'Empresa 4.5
16665106 Simulació Empresarial 4.5
Segon quadrimestre
  Optatives 18

ASSIGNATURES OPTATIVES:

Els estudiants que cursin 12 crèdits optatius entre les assignatures marcades amb (*) obtindran l'especialitat en Investigació.

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
16665201 Casos i Experiències Empresarials
16665202 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3
16665203 Direcció d'Operacions i Qualitat 3
16665204 Emprenedoria i Pla d'Empresa 3
16665205 Estratègies de Vendes 3
16665206 Gestió de la Informació 3
16665207 Gestió Estratègica de PIMES 3
16665208 Innovació i Creativitat Empresarial 3
16665209 Lideratge i Gestió del Talent 3
16665210 Procés de Consultoria 3
16665211 Productes i Instruments Financers 3
16665212 Responsabilitat Social Corporativa 3
16665213 Instruments per a la Decisió en la Incertesa (*) 3
16665214 Procés d'Investigació (*) 3
16665215 Projectes i Xarxes de Recerca(*) 3
16665216 Tècniques Qualitatives de Recerca I (*) 3
16665217 Tècniques Qualitatives de Recerca II (*) 3
16665218 Tècniques Quantitatives de Recerca I (*) 3
16665219 Tècniques Quantitatives de Recerca II (*) 3
16665220 Teoria de Jocs (*) 3
16665221 Valoració de la Producció Científica (*) 3
16665222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (**) 3
16665223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (**) 6
16665224 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (**) 12
16665501 Pràctiques Externes 9

(**) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat.