saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Direcció d’Empreses

Màster universitari en Direcció d’Empreses - 7a edició

Màster universitari en Direcció d’Empreses

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 27 18 15 60
TOTALS 27 18 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
16665301 Treball de Fi de Màster 15
Primer quadrimestre
16665101 Direcció Estratègica Avançada 4.5
16665102 Estratègies Financeres 4.5
16665103 Estratègies de Màrqueting 4.5
16665104 Habilitats Directives 4.5
16665105 Internacionalització de l'Empresa 4.5
16665106 Simulació Empresarial 4.5
Segon quadrimestre
  Optatives 18

ASSIGNATURES OPTATIVES:

Els estudiants que cursin 12 crèdits optatius entre les assignatures marcades amb (*) obtindran l'especialitat en Investigació.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
16665201 Casos i Experiències Empresarials No
16665202 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3
16665203 Direcció d'Operacions i Qualitat 3
16665204 Emprenedoria i Pla d'Empresa 3
16665205 Estratègies de Vendes 3 No
16665206 Gestió de la Informació 3 No
16665207 Gestió Estratègica de PIMES 3 No
16665208 Innovació i Creativitat Empresarial 3 No
16665209 Lideratge i Gestió del Talent 3
16665210 Procés de Consultoria 3
16665211 Productes i Instruments Financers 3
16665212 Responsabilitat Social Corporativa 3
16665213 Instruments per a la Decisió en la Incertesa (*) 3
16665214 Procés d'Investigació (*) 3
16665215 Projectes i Xarxes de Recerca(*) 3 No
16665216 Tècniques Qualitatives de Recerca I (*) 3
16665217 Tècniques Qualitatives de Recerca II (*) 3 No
16665218 Tècniques Quantitatives de Recerca I (*) 3
16665219 Tècniques Quantitatives de Recerca II (*) 3 No
16665220 Teoria de Jocs (*) 3 No
16665221 Valoració de la Producció Científica (*) 3
16665222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (**) 3
16665223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (**) 6
16665224 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (**) 12
16665501 Pràctiques Externes 9

(**) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat.

CURS 2016-17 CURS 2017-18 CURS 2018-19
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
Assignatures del Màster en Direcció d'Empreses (2012) Assignatures del Màster en Direcció d'Empreses (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
16625101 Estratègies de Màrqueting 6 16665103 Estratègies de Màrqueting 4,5
16625102 Estratègies del Factor Humà 6 16665104 Habilitats Directives 4,5
16625103 Estratègies Financeres 6 16665102 Estratègies Financeres 4,5
16625104 Direcció Estratègica Avançada 6 16665101 Direcció Estratègica Avançada 4,5
16625106 Simulació Empresarial 3 16665106 Simulació Empresarial 4,5
16625206 Estratègies d'Internacionalització de l'Empresa 3 16665105 Internacionalització de l'Empresa 4,5
16625208 Tècniques Quantitatives d'Investigació I 3 16665218 Tècniques Quantitatives de Recerca I 3
16625209 Tècniques Quantitatives d'Investigació II 3 16665219 Tècniques Quantitatives de Recerca II 3
16625210 Tècniques Qualitatives d'Investigació I 3 16665216 Tècniques Qualitatives de Recerca I 3
16625211 Tècniques Qualitatives d'Investigació II 3 16665217 Tècniques Qualitatives de Recerca II 3
16625212 Instruments per a la Decisió en la Incertesa 3 16665213 Instruments per a la Decisió en la Incertesa 3
16625213 Teoria de Jocs 3 16665220 Teoria de Jocs 3
16625214 Procés d'Investigació 3 16665214 Procés de Recerca 3
16625215 Valoració de la Producció Científica 3 16665221 Valoració de la Producció Científica 3
16625216 Responsabilitat Social i Governança 3 16665212 Responsabilitat Social  Corporativa 3
16625217 Gestió Estratègica de PIMES 3 16665207 Gestió Estratègica de PIMES 3
16625218 Productes i Instruments Financers 3 16665211 Productes i Instruments Financers 3
16625219 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3 16665202 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 3
16625201 Emprenedoria 3 16665204 Emprenedoria i Pla d'Empresa 3
16625202 Habilitats Directives   16665209 Lideratge i Gestió del Talent 3
16625203 Procés de Consultoria 3 16665210 Procés de Consultoria 3
16625204 Estratègies de Vendes 3 16665205 Estratègies de Vendes 3
16625205 Gestió de la Informació 3 16665206 Gestió de la Informació 3
16625105 Direcció d'Operacions, Innovació i Projectes 3 16665203 Direcció d'Operacions i Qualitat 3
16625501 Pràctiques Externes 12 16665501 Pràctiques Externes 9
16625221 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3 16665222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
16625222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 6 16665223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 6
16625223 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16665224 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12