saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Direcció d’Empreses

Màster universitari en Direcció d’Empreses - 7a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants que disposin de titulacions de l'àmbit de l'economia, l'empresa o l'enginyeria. El màster, en l’orientació de recerca, està dirigit a aquells candidats que es plantegen elaborar una tesi doctoral en l’àmbit de l’empresa.

El candidat ha d'estar motivat per aspectes com ara la innovació i la creativitat en l'entorn empresarial, amb l'objectiu d'assumir el lideratge de nous reptes i projectes empresarials, i prendre decisions fonamentades en un coneixement avançat de la direcció d'empreses. L’aspirant hauria de reunir les següents característiques personals:

 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat de treball en equip i autònom.
 • Caràcter proactiu i emprenedor.
 • Habilitats comunicatives.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis el següent:

 • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica. La carta haurà d'exposar les raons que et porten a presentar la preinscripció al màster per tal que la comissió acadèmica pugui comparar les teves expectatives amb els objectius del programa de formació i valorar la idoneïtat de la incorporació al màster.
 • Si ets estudiant estranger d’un país no llatinoamericà s’ha de presentar l’acreditació de coneixement de català o espanyol. En el cas que no puguis acreditar aquest coneixement, cal adjuntar emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement d'espanyol.

Opcionalment també pots acreditar formació complementària relacionada amb aquest màster (cursos, seminaris entre altres activitats), el nivell d’anglès i l’experiència laboral.

Criteris de selecció

 1. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
 2. Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
 3. Nivell d’anglès: fins a un màxim de 10 punts.
 4. Formació complementària acreditada documentalment: fins a un màxim de 10 punts.
 5. Experiència laboral en l'àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 6. Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat