saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Màster en Direcció d’Empreses

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

30

24 6

60

TOTALS

30

24

6

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
16625101 Estratègies de Màrqueting 6
16625102 Estratègies del Factor Humà 6
16625103 Estratègies Financeres 6
16625104 Direcció Estratègica Avançada 6
16625105 Direcció d'Operacions, Innovació i Projectes 3
16625106 Simulació Empresarial 3
16625301 Treball de Fi de Màster 6

ASSIGNATURES OPTATIVES:

Els estudiants que cursin els 24 crèdits optatius entre les assignatures marcades amb (*) obtindran l'especialitat en Investigació.

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
16625201  Emprenedoria 
16625202 Habilitats Directives 3
16625203 Procés de Consultoria 3
16625204 Estratègies de Vendes 3
16625205 Gestió de la Informació 3
16625206 Estratègies d'Internacionalització de l'Empresa 3
16625207 Aspectes Jurídics de la Gestió d'Empreses 3
16625208 Tècniques Quantitatives de Recerca I (*) 3
16625209 Tècniques Quantitatives de Recerca II (*) 3
16625210 Tècniques Qualitatives de Recerca I (*) 3
16625211 Tècniques Qualitatives de Recerca II (*) 3
16625212 Instruments per a la Decisió en Incertesa (*) 3
16625213 Teoria de Jocs (*) 3
16625214 Procés d'Investigació (*) 3
16625215 Valoració de la Producció Científica (*) 3
16625216 Responsabilitat Social i Governança (*) 3
16625217 Gestió Estratègica de Pimes (*) 3
16625218 Productes i Instruments Financers (*) 3
16625219 Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials (*) 3
16625501 Pràctiques 12
16625221 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (**) 3
16625222 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (**) 6

16625223

Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (**) 12
16625224  Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat IV (**) 12 

(**) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat.