saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Direcció d’Empreses

L'objectiu general de la titulació és formar un professional/investigador amb coneixements avançats en l'àmbit de la direcció d'empreses.

En la seva orientació professional, es prové als estudiants dels coneixements necessàris per exercir funcions directives en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa i en la direcció general de diferents tipus d'empreses.

Respecte a l'orientació de recerca, els estudiants es proveeixen amb els coneixements d'investigació necessaris per dur a terme un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa.

Sortides professionals

 • Direcció general d'empreses i organitzacions de tots els àmbits.
 • Direcció de departaments i àrees funcionals (comptabilitat, finances, màrqueting, producció/logística, recursos humans, etc.), d'empreses i organitzacions de tots els àmbits.
 • Assessoria i consultoria d'empreses i organitzacions.
 • Docència i recerca a la universitat.
Màster en Màster en Direcció d'Empreses
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació 

Professional

Existeix la possibilitat de tenir una especialitat en recerca si es cursen les assignatures optatives que condueixen a aquesta

Modalitat 

Presencial

Horari De dilluns a divendres de 17.00h a 21.00h
Mobilitat La mobilitat és voluntària. La Facultat té signats convenis de mobilitat amb diverses universitats:
 • Justus-Liebig-Universität Giessen (Alemanya)
 • Universität Potsdam (Alemanya)
 • Universidad Nacional del Sur (Argentina )
 • Cornell University (Estats Units)
 • Université de Montpellier I (França)
 • Universitá Degli Studi di Modena E Reggio Emilia (Itàlia)
 • Universitá Degli Studi di Napoli Federico Ii (Itàlia)
 • Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Mexic)
 • University of Stirling (Regne Unit)
Pràctiques externes

Les pràctiques externes són de caràcter optatiu i permetran a l'estudiant realitzar pràctiques en una empresa o institució durant 300 hores, l'equivalent a 12 ECTS .
La Facultat té signats convenis de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques amb 97 entitats vinculades al territori pertanyents a tots els sectors de l'activitat econòmica.

Idioma d'impartició Castellà (100%) i puntualment en anglès
Places de nou ingrés  30 
Centre

Facultat d'Economia i Empresa

Data d’inici i final de la docència D'octubre a juny. L'avaluació finalitza al juliol.
Treball fi de màster El treball de fi de màster té convocatòria única. L’estudiant pot sol·licitar l’avançament o l’endarreriment de la convocatòria única en els supòsits i el procediment establerts a la Normativa acadèmica de màster
Pàgina web del màster Màster en Direcció d’Empreses
Coordinació acadèmica Dra. Eleni Papaoikonomou
Correu electrònic coordinació master.direccioempreses(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat d'Economia i Empresa
977 759 803
capsfee(ELIMINAR)@urv.cat
Xarxes Socials https://www.facebook.com/EconomiaEmpresaURV
Beques específiques per a aquest màster Beques de col·laboració d’aprenentatge per a  la docència i la recerca, del Departament de Gestió d’Empreses URV
 

Professorat

Garantia de qualitat

Descarrega't la versió resumida del programa