saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques - 2a edició

Admissió

El Màster s’adreça a titulats universitaris en Turisme, Geografia, Planificació i Ordenació del Territori, Economia, Gestió d'Empreses, Sociologia, Comunicació o àmbits afins, que es volen formar en la gestió territorial del turisme.

L’enfocament particular és en els sistemes turístics locals (destinacions), utilitzant conceptes, tècniques i instruments innovadors derivats d'avanços fonamentals en els estudis turístics en l'última dècada, en casos d'èxit i en l'experiència d'investigadors i professionals punters en l’àmbit global.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, és necessari acreditar el nivell d’anglès superior al mínim exigit (B2).

Opcionalment també pots presentar:

 • Acreditació de l’experiència professional acumulada en el camp de la gestió turística.
 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació).
 • Acreditació d’estades rellevants d'un mínim de 12 setmanes en llocs de parla anglesa (per als castellà-parlants) o espanyola (pels no castellà-parlants).

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb l'ordre següent:
  • Titulats de l'àmbit de les disciplines Turisme, Geografia, Planificació i Ordenació del Territori, Economia, Gestió d'Empreses, Sociologia, Comunicació o àmbits afins: fins a un màxim de 10 punts,
  • Uns altres: 0 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts.
 3. Experiència professional acumulada en el camp de la gstió turística: fins un màxim de 4 punts.
 4. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (B.2): fins a un màxim de 2 punts.
 5. Formació complementària (acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 2 punts.
 6. Estades rellevants (d'un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa o espanyola: fins a un màxim de 2 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat