saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc - 9a edició

Admissió

El màster s'adreça a titulats universitaris en Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme, Comunicació Audiovisual o Comunicació Social. També hi poden accedir els estudiants que disposen de formació en les àrees de Ciències Socials i Ciències Econòmiques, Empresarials, Turisme, Antropologia, Ciències Polítiques, ADE, Psicologia Social i camps afins; així com els titulats de carreres tècniques que vulguin millorar el seu perfil professional en l'àmbit de la comunicació estratègica.

Tots els estudiants que provinguin d’altres titulacions alienes a la comunicació, o no tinguin experiència professional en aquest sector, se’ls requerirà que cursin Complements de Formació.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis el següent:

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
  • Acreditació del coneixement d’espanyol equivalent al nivell B2 (si ets candidat de parla no espanyola).

Opcionalment també pots acreditar un nivell d’anglès superior al B1. La comissió acadèmica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d'idiomes, tals com entrevistes o proves de nivell.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

   a. Titulacions de l'àmbit de la comunicació: fins a un màxim de 4 punts.
   b. Titulacions de l'àmbit de les ciències socials i humanitats (excepte Comunicació): fins a  un màxim de 3 punts.
   c. Altres: 2 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 2,5 punts.

3. Motivació i preparació específica per cursar el màster: fins a un màxim de 2,5 punts. Es valorarà a partir del currículum de la carta de motivació i d'una entrevista personal.

4. Nivell d'anglès superior al B1: fins a un màxim d’1 punt.

 

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat