saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc - 8a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants titulats en  Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme, Comunicació Audiovisual o Comunicació Social. A més també poden accedir al màster els candidats que tinguin formació en les àrees de Ciències Socials i Ciències Econòmiques, Empresarials, Turisme, Antropologia, Ciències Polítiques, ADE, Psicologia Social i camps afins. També poden accedir al Màster els estudiants de carreres tècniques que vulguin millorar el seu perfil professional en l'àmbit de la comunicació estratègica.

Es requerirà que cursin complements formatius tots els estudiants que no provinguin de titulacions de comunicació o no tinguin experiència professional en aquest sector.

Documentació específica obligatòria

A més de la Documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement d’espanyol equivalent al nivell B2 (per a candidats que no siguin de parla espanyola)

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

   a. Titulacions de l'àmbit de la comunicació: fins a un màxim de 4 punts.
   b. Titulacions de l'àmbit de les ciències socials i humanitats (excepte Comunicació): fins a  un màxim de 3 punts.
   c. Altres: 2 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 2,5 punts.

3. Motivació i preparació específica per cursar el màster: fins a un màxim de 2,5 punts. Per valorar aquest mèrit es requerirà a l’estudiant que presenti el curriculum vitae i/o la realització d'una entrevista personal.

4. Nivell d'anglès superior al B1: fins a un màxim d’1 punt.
La comissió acadèmica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d’idiomes, tals com entrevistes o proves de nivell.
 

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat