saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 4a edició

Aquest màster ofereix una formació científica que implica no només coneixements teòrics de l'àmbit, sinó també l'aprenentatge de noves tècniques de síntesi de productes, de desenvolupament de catalitzadors i de gestió de processos químics respectuosos amb el medi ambient, així com de disseny computacional. Prioritàriament orientat a la investigació, els titulats estaran capacitats per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament, així com activitats innovadores en la indústria. Els objectius generals són, per tant:

i) Proporcionar una formació d'alt nivell científic en els camps de: la síntesi, la catàlisi i el disseny molecular que permeti als titulats accedir a l'elaboració d'una tesi doctoral i continuar una carrera científica o acadèmica.

ii) Dotar els titulats de capacitat d'innovació i de les aptituds adequades per desenvolupar la síntesi de productes i processos químics sostenibles en el món professional.

Amb aquesta formació es pretén:

- Capacitar l'estudiant per utilitzar adequadament les metodologies sintètiques i dissenyar sistemes per obtenir nous productes amb el suport de les eines de la química computacional.

- Familiaritzar-lo en l'ús de les tècniques modernes de caracterització de compostos moleculars, de superfícies i de sòlids.

- Proporcionar-li eines per comprendre els principis i les aplicacions més avançades de la catàlisi.

- Capacitar-lo per dissenyar processos químics a escala de laboratori o industrial, mitjançant vies que compleixin els estàndards de sostenibilitat i de respecte mediambiental.

- Oferir continguts més avançats i específics en els vessants de més interès per a la recerca (la síntesi, la catàlisi o la modelització) a qui vulgui seguir la formació amb el doctorat.

Fundació Catalunya- La Pedrera ofereix una beca per a la realització d'aquest màster [+info]

Sortides professionals

El màster està orientat sobretot a la recerca, la qual cosa és compatible amb una capacitació per a una activitat professional en el sector productiu. Les sortides professionals són, doncs:

  • La incorporació a un doctorat i l'elaboració d'una tesi doctoral.
  • L'accés a sectors productius líders que tenen grups interdisciplinaris de recerca. L'espectre és ampli, ja que la majoria dels processos industrials necessiten un catalitzador. No obstant això, els sectors amb què aquests estudis tenen més relació són els de química fina en general: síntesi d'intermedis, química farmacèutica, agroquímica, fitosanitari, i síntesi de polímers i materials intel·ligents. La formació adquirida capacita els titulats per dissenyar i desenvolupar nous productes i processos en l'àmbit general de l'empresa química.
Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació  Recerca
Modalitat  Presencial
Horari Matí i tarda
Mobilitat No obligatòria. Per a la realització del treball fi de màster hi ha convenis amb universitats i empreses europees. També hi ha un conveni institucional amb el Clúster Unicat de Berlín.
Idioma d'impartició Anglès
Percentatge d'ocupabilitat 100%
Institucions col·laboradores Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Places de nou ingrés  30
Centre

Facultat de Química

Web del màster Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Doctorat vinculat Ciència i Tecnologia Química
Data d’inici i final de la docència Des de l'octubre fins al juny
Convocatòries de treball de fi de màster Juny i setembre
Coordinació acadèmica Dr. Sergio Castillón Miranda / Dr. Antonio M. Echavarren
Correu electrònic coordinació sergio.castillon(ELIMINAR)@urv.cat
aechavarren(ELIMINAR)@iciq.es
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat de Química
977 559 516
capsfq@urv.cat
Beques específiques per a aquest màster ICIQ, departaments de Química URV, Fundació La Pedrera
Accions de captació Sessions informatives a estudiants, Escola d'Estiu ICIQ, web

Normativa del treball de fi de Màster

   Professorat

      Garantia de qualitat 

Descarrega't la versió resumida del programa