saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Begudes Fermentades

Titulacions d'admissió

 • Grau o llicenciatura de Biologia Bioquímica, Biotecnologia, Química, Enologia, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, i enginyeries superiors de Química, Agrícola, Agroalimentària i àmbits afins.
 • Titulacions universitàries oficials de les enginyeries tècniques Química, Agrícola i Agroalimentària, i diplomatures oficials d'àmbits afins.

En funció de la formació prèvia acreditada i l'especialitat escollida, es podran requerir uns complements formatius que computaran fora del màster.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

 • Carta de motivació en la que s'ha d'indicar l'especialitat que voleu realitzar per ordre de preferència:
  • Especialitat en Avenços de la Recerca
  • Especialitat en Ciència i Tecnologia dels Vins Escumosos
  • Especialitat en Ciència i Tecnologia de la Cervesa
 • Acreditació del coneixement de la llengua espanyola (solament aquells estudiants de països no hispanoparlants)
 • Acreditació del coneixement de la llengua anglesa (opcional)
 • Acreditació de la formació complementària relacionada amb el contingut del màster (opcional)
 • Acreditació de l’experiència professional (opcional)
 • Cartes de recomanació (opcional)

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es farà d’acord amb els criteris següents:


1. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 5 punts.


2. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 2 punts.


3. Experiència professional relacionada amb el contingut del màster i estades a l’estranger: fins a un màxim de 2 punts.


4. Nivell d’anglès superior al mínim exigit: fins a un màxim d’1 punt (B1: 0.5, B2 o superior: 1).