saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Begudes Fermentades

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN AVENÇOS DE LA RECERCA ENOLÒGICA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER   CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 15
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 6

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
19625201 Comunicació Científica 3
19625202 Anàlisi Enològica Avançada i Sensometria 3
19625203 Macromolècules del Raïm i el Vi 3
19625204 Avenços Científics en Llevats Vínics 3
19625205 Nous Reptes a la Fermentació Malolàctica 3
19625206 Biotecnologia i Control Microbiològic del Vi 3
19625207 Últims Avenços en Elaboració de Vinagres i Destil·lats 3
19625208 Innovació en Tractaments Pre i Post Fermentatius 3
19625209 Tècniques d'Estudi en Micologia 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

  • L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESPECIALITAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS VINS ESCUMOSOS

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
  Optatives 6
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
19625210 Tecnologia de Vins Escumosos 6
19625211 Anàlisi Sensorial de Vins Escumosos del Món 3
19625212 Fisicoquímica de l'Efervescència 3
19625213 Varietats Destinades a Escumosos: Característiques i Zonificació 3
19625214 Viticultura de Qualitat 3
19625215 Gestió d'Inòculs per a la Segona Fermentació 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

  • L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESPECIALITAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA CERVESA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
  Optatives 6
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
19625216 El Sector Cerveser 3
19625217 Malta i Tecnologia del Malt 3
19625218 Tecnologia Cervesera 9
19625219 Microbiologia de la Cervesa 3
19625220 Anàlisi Sensorial de Cervesa 3
19625221 Gestió Econòmica i Màrqueting

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

  • L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.