saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster d'Arqueologia Clàssica: Taula d'adaptació

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
12665101 Teoria i Mètode d'Excavació i Registre 6 12805201 Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica 6
12665102 Mètodes i Tècniques d'Anàlisi del Territori 3 12805202 Introducció a l'Arqueologia del Territori 3
12665103

12665106
Tècniques Auxiliars d'Anàlisi
i
Recursos Instrumentals
3

4
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6
12665104 Introducció a la Ceramologia 4 12805204 Introducció a la Ceramologia 3
12665105 Sistemes Constructius i Documentació de l'Arquitectura 4 12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6
12665108 Protohistòria del Mediterrani 6 12805210 Arqueologia de la Colonització 3
12665109

12665110
Arqueologia Grega
o
Arqueologia Romana
6

6
12805215 Arquitectura Grega i Romana 3
12665111

12665205
Arqueologia de les Províncies Romanes
o
Ciutat i Territori en el Món Antic
6

5
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3
12665201 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana 6 12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3
12665202 Institucions Jurídiques Romanes 6 12805216 Institucions Jurídiques Romanes 3
12665204 Arqueologia del Paisatge des de la Protohistòria fins l'Antiguitat Tardana 5 12805109  Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3
12665208 Produccions Artístiques 5 12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3
12665206 Arqueologia de l'Arquitectura  5 12805110 Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura 3
12665209 Gestió del Patrimoni Arqueològic 5 12805107 Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic 3
12665211 Fonts Textuals per a la Interpretació de l'Antiguitat 5 12805106 Fonts Textuals per l'Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6
12665207 Economia, Comerç i Materials 5 12805111 Economia, Comerç i Materials 3
12665222 Orientació Professional i Ciudadania 3 12805108 Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia 3