saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica

Titulacions d'admissió

 • Llicenciatura o grau d'Història, Arqueologia, Història de l'Art i àmbits afins.
 • Llicenciatura o grau d'Humanitats, Filologia, Antropologia Social i Cultural, Geografia i àmbits afins.

Els estudiants que accedeixin al màster procedents de llicenciatures d'Humanitats, Filologia Clàssica, Antropologia Social i Cultural, Geografia, Arquitectura o Enginyeria hauran de cursar fins a 18 crèdits de complements formatius, segons valori la comissió acadèmica. La comissió acadèmica també valorarà la necessitat de cursar complements formatius en altres situacions no descrites. 

Per aconseguir aquests 18 ECTS de complements de formació, en funció de l’expedient aportat per l’estudiant, se li indicarà les assignatures que haurà de cursar entre les matèries recomanades que s’ofereixen en el grau d’Història de la URV i en el grau d’Arqueologia de la UAB:

 • URV
  • Arqueologia de Grècia o Història i Arqueologia de Grècia: 6 ECTS
  • Arqueologia de Roma o Història i Arqueologia de Roma: 6 ECTS
  • Protohistòria de la Mediterrània: 6 ECTS
 • UAB
  • Epigrafia i Numismàtica: 6 ECTS
  • Instruments per als Estudis Clàssics: 6 ECTS

Documentació específica obligatòria

La documentació necessària per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 35 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulacions de l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials: fins a un màxim de 35 punts.

b. Titulacions de l'àmbit de les enginyeries: fins a un màxim de 20 punts.

c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment, assistència a excavacions arqueològiques) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.

4. Coneixement d'idiomes (anglès, francès o alemany): fins a un màxim de 10 punts.