saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

33

27

- - 60
2n 12 - 6 12 30

TOTALS

45

27

6 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6
12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6
12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3
  Optatives 15
Segon quadriemstre
12805104 Arqueometria. Materials Transformats i no Transformats 3
12805105 Arqueologia d'Intervenció i Cartes de Risc 6
12805106 Fonts Textuals per a la Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6
12805107 Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic * 3
  Optatives 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805108 Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia * 3
12805109 Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3
12805110 Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura 3
12805111 Economia, Comerç i Materials 3
12805401 Pràctiques Externes 6
12805301 Treball de Fi de Màster 12

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual. 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12805201 Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica 6
12805202 Introducció a l'Arqueologia del Territori 3
12805203 Arqueologia de l'Arquitectura 3
12805204 Introducció a la Ceramologia 3
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3
12805206 Arqueologia de la Mort 3
12805207 Arqueologia de la Guerra 3
12805208 Arqueologia de la Hidràulica 3
12805209 Religió i Mitologia del Món Clàssic 3
12805210 Arqueologia de la Colonització 3
12805211 Arqueologia Ibèrica 3
12805212 Arqueologia del Territori en el Mediterrani Antic 3
12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3
12805214 Arqueologia de la Producció i Tecnologia Antiga 3
12805215 Arquitectura Grega i Romana 3
12805216 Institucions Jurídiques Romanes 3
12805217 Arqueologia de l'Orient Grecoromà  3
12805218 Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia 3
12805219 Mètodes Estadístics Aplicats a l'Arqueologia 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12204221 Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204220 Arqueologia de Roma (URV) 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma (URV) 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània (URV) 6
12805220 Epigrafia i Numismàtica (UAB) 6
12805221 Instruments per als Estudis Clàssics (UAB) 6

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.