saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 33        
 

27

- - 60
2n 12 - 6 12 30

TOTALS

45

27

6 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6
12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6
12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3
  Optatives 15
Segon quadriemstre
12805104 Arqueometria. Materials Transformats i no Transformats 3
12805105 Arqueologia d'Intervenció i Cartes de Risc 6
12805106 Fonts Textuals per a la Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6
12805107 Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic * 3
  Optatives 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805108 Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia * 3
12805109 Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3
12805110 Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura 3
12805111 Economia, Comerç i Materials 3
12805401 Pràctiques Externes 6
12805301 Treball de Fi de Màster 12

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual. 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12805201 Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica 6
12805202 Introducció a l'Arqueologia del Territori 3
12805203 Arqueologia de l'Arquitectura 3
12805204 Introducció a la Ceramologia 3
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3
12805206 Arqueologia de la Mort 3
12805207 Arqueologia de la Guerra 3
12805208 Arqueologia de la Hidràulica 3
12805209 Religió i Mitologia del Món Clàssic 3
12805210 Arqueologia de la Colonització 3
12805211 Arqueologia Ibèrica 3
12805212 Arqueologia del Territori en el Mediterrani Antic 3
12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3
12805214 Arqueologia de la Producció i Tecnologia Antiga 3
12805215 Arquitectura Grega i Romana 3
12805216 Institucions Jurídiques Romanes 3
12805217 Arqueologia de l'Orient Grecoromà  3
12805218 Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia 3
12805219 Mètodes Estadístics Aplicats a l'Arqueologia 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12204221 Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204220 Arqueologia de Roma (URV) 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma (URV) 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània (URV) 6
12805220 Epigrafia i Numismàtica (UAB) 6
12805221 Instruments per als Estudis Clàssics (UAB) 6

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.