saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica - 3a edició

  

El pla d'estudis del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica s'estructura en tres quadrimestres lectius que es poden cursar en un curs i mig, al final dels quals es fa el lliurament i presentació del treball de fi de màster.

L'aprenentatge està organitzat a partir d'assignatures amb diferents tipus de contingut:

 • Continguts d'iniciació metodològica o d'utilitat general per a la disciplina.
 • Continguts de caràcter professionalitzador. Continguts d'especialització en àrees concretes de recerca de l'àmbit de l'arqueologia clàssica.
 • Continguts sobre temàtiques concretes que se centren en períodes cronològics o conceptes de la història i l'arqueologia clàssica.

Es defineixen tres línies prioritàries d'aprofundiment:

 1. Arqueologia del paisatge
 2. Arqueologia de l'arquitectura
 3. Arqueologia de la cultura material

Aquestes tres línies són considerades l'àmbit de més especialització del màster. L'estudiant té l'ocasió d'acostar-s'hi des d'una formació bàsica, metodològica, tecnològica i avançada.
L’estudiant participa també en unes pràctiques externes que l’acosten al món laboral del treball de camp, de la gestió arqueològica o de la recerca i museïtzació.

Sortides professionals 

 • Empreses d'arqueologia i indústries culturals
 • Administració pública (ajuntaments, administracions autonòmica, provincial i estatal)
 • Museus
 • Educació secundària
 • Investigació en universitats i centres de recerca
Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica
Durada 90 ECTS - 1 any i mig
Orientació  Professionalitzador i recerca
Modalitat  Presencial
Especialitzacions Arqueologia de l'Arquitectura, Arqueologia del Paisatge, Economia, Comerç i Materials
Places de nou ingrés 25
Horari Les classes s'imparteixen, en horari de matí i de tarda, fonamentalment a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Algunes matèries s’imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'imparteixen assignatures semipresencials a través dels campus virtuals de la URV i la UAB.
Mobilitat De forma limitada entre Barcelona i Tarragona. Possibilitat de mobilitat Erasmus.
Pràctiques externes Obligatòries
Idioma d'impartició Català i castellà. Seminaris puntuals en anglès, francès o italià
Institucions col·laboradores Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Universitats participants Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona
Centre

Facultat de Lletres

Doctorat vinculat Arqueologia Clàssica
Data d’inici i final de la docència Des de principi d'octubre del 2016 fins a finals de maig del 2017.
Treball de fi de màster Convocatòria única a finals de juny.
Coordinació acadèmica Dra. Eva Subías Pascual
Correu electrònic coordinació eva.subias(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu

Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Catalunya

977 297 000

admissiomatricula.campuscatalunya(ELIMINAR)@urv.cat

Xarxes Socials https://www.facebook.com/MasterArqueologiaClassica
Beques específiques per aquest màster

Beques de iniciació a la recerca del Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Beques mobilitat DRAC

Professorat

Garantia de Qualitat

Normativa de Treball de Fi de Màster de la Facultat de Lletres

Descarrega't la versió resumida del programa