saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica - 4a edició

  

El pla d'estudis del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica s'estructura en tres quadrimestres lectius que es poden cursar en un curs i mig, al final dels quals es fa el lliurament i presentació del treball de fi de màster.

L'aprenentatge està organitzat a partir d'assignatures amb diferents tipus de contingut:

  • Continguts d'iniciació metodològica o d'utilitat general per a la disciplina.
  • Continguts de caràcter professionalitzador. Continguts d'especialització en àrees concretes de recerca de l'àmbit de l'arqueologia clàssica.
  • Continguts sobre temàtiques concretes que es centren en períodes cronològics o conceptes de la història i l'arqueologia clàssica.

Es defineixen tres línies prioritàries d'aprofundiment:

  1. Arqueologia del paisatge
  2. Arqueologia de l'arquitectura
  3. Arqueologia de la cultura material

Aquestes tres línies són considerades l'àmbit de més especialització del màster. L'estudiant té l'ocasió d'acostar-s'hi des d'una formació bàsica, metodològica, tecnològica i avançada.
L’estudiant participa també en unes pràctiques externes que l’acosten al món laboral del treball de camp, de la gestió arqueològica o de la recerca i museïtzació.

Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica
Durada 90 ECTS - 1 any i mig
Modalitat  Presencial
Especialitzacions Arqueologia de l'Arquitectura, Arqueologia del Paisatge, Economia, Comerç i Materials
Places de nou ingrés 25
Horari Les classes s'imparteixen, en horari de matí i de tarda, fonamentalment a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Algunes matèries s’imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'imparteixen assignatures semipresencials a través dels campus virtuals de la URV i la UAB.
Mobilitat De forma limitada entre Barcelona i Tarragona. Possibilitat de mobilitat Erasmus
Pràctiques externes Obligatòries
Idioma d'impartició Català i castellà. Seminaris puntuals en anglès, francès o italià
Institucions col·laboradores Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Universitats participants Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona
Centre

Facultat de Lletres

Doctorat vinculat Arqueologia Clàssica
Data d’inici i final de la docència Des de principis d'octubre del 2017 fins a febrer del 2019
Treball de fi de màster Convocatòria única a finals de juny
Coordinació acadèmica Dra. Eva Subías Pascual
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

Xarxes Socials https://www.facebook.com/MasterArqueologiaClassica
Beques específiques per aquest màster

Beques d’iniciació a la recerca de l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Beques mobilitat DRAC

Normativa de TFM de la Facultat de LLetres