saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Titulacions d'admissió

Titulacions en el camp de les ciències humanes i socials; titulacions en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar la documentació addicional: 

  • Acreditació del coneixement de llengües estrangeres

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulats de l'àmbit de les humanitats i ciències socials: fins a un màxim de 4 punts,

b. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.

3. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (elemental): fins a un màxim d'1 punt.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.

5. Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim d'1 punt.