saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 - 60
2n 6 12 12 30
TOTALS 48 30 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
12815106 Estudis de Cas 6
Primer quadrimestre
12815101 Ciutats i Metròpolis Contemporànies 6
12815102 Migracions i Multiculturalitat * 6
12815105 Mètode Etnogràfic i Tècniques d'Investigació Urbana * 6
Segon quadrimestre
12815103 Societat del Benestar i Polítiques Socials * 6
12815104 Conflicte Social, Participació i Mediació 6
12815107 Taller de Demografia 6
  Optatives 18

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12815108 Metodologies d'Intervenció en l'Àmbit Urbà * 6
12815301 Treball de Fi de Màster * 12
  Optatives 12

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual. 

Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants poden triar cursar els 30 ECTS optatius sense tenir en compte les diferents especialitats, o cursar els d'una única especialitat perquè aquesta aparegui en la denominació del títol.

Especialitat d'Antropologia Urbana (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12815201 Historia i Teoria de l'Antropologia Urbana 6
12815203 Moviments Socials Transacionals 6
12815204 Postindustrialisme, Globalització i Societat del Risc 6
12815212 Ciutat, Oci i Esport 6
12815214 Polítiques Urbanes, Patrimoni i Turisme 6
12815215 Gènere, Sexualitat i Amor en la Societat Urbana Globalitzada 6

Especialitat Migracions i Diversitat Cultural (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12815206 Migracions Contemporànies: Contextos i Lògiques 6
12815208 Polítiques Públiques en Migracions i Diversitat Cultural 6
12815209 Marc Jurídic de les Migracions 6
12815210 Economia Política del Transnacionalisme i Codesenvolupament 6
12815211 Projectes Migratoris Transnacionals: Gènere, Família i Generacions 6

Especialitat Intervenció Social (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12815202 Sistematització de Pràctiques per a la Investigació i la Intervenció 6
12815205 Tercer Sector i Participació Social 6
12815207 Contextos i Espais d'Intervenció Emergents 6
12815213 Programes i Polítiques d'Inclusió Social 6
12815501 Pràctiques Professionalitzadores 6