saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social - 6a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Antropologia o Treball Social, no obstant això, s’ofereix també als estudiants de l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials (Sociologia, Ciència Política, Geografia, Educació Social, etc.) i a persones amb un perfil de formació en Arquitectura i Urbanisme que estiguin interessades a formar-se en els estudis urbans de caire social i humanístic.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar la documentació addicional: 

  • Acreditació del coneixement de llengües estrangeres

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulats de l'àmbit de les humanitats i ciències socials: fins a un màxim de 4 punts,

b. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.

3. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (elemental): fins a un màxim d'1 punt.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.

5. Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim d'1 punt.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat