saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster d'Antropologia Mèdica i Salut Global: Taula d'adaptació

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL   ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL 
Codi  Assignatura  Crèdits Codi  Assignatura Crèdits
12625201

12625202
Antropologia
i
Fonaments de Ciències de la Salut
3

3
12835101 Antropologia i Ciències de la Salut 5
12625102 Salut, Cultura i Societat 6 12835102 Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, Malaltia, Atenció 5
12625101 La Hegemonia de la Medicina Occidental i el Procés de Medicalització 6 12835103 Medicalització i Cultura 5
12625103 Teoria I. Medicines Sistemàtiques 3 12835104 Sistemes Mèdics 5
12625106 Documentació en Antropologia Mèdica 3 12835106 Sistemes d'Informació i Documentació Aplicats en Antropologia Mèdica 5
12625105 Epidemiologia i Dissenys en Salut Pública 3 12835107 Salut Global 5
12625107 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 3 12835108 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 5
12625108 Tècniques Qualitatives 6 12835109 Tècniques Avançades en Etnografia 5
12625112

12625113
Teoria II. Gènere, Desigualtats, Conflictes, Cos i Emocions
i
Teoria III. Les Escoles Fenomenològiques i Culturalistes
3

3
12835114 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 3
12625117 Seminari 2: Salut Internacional i Malalties Infeccioses 6 12835115 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 5
12625109 Projectes en Antropologia Mèdica Aplicada 6 12835120 Antropologia Mèdica Aplicada 5
12625114

12625115
Teoria IV. Les Orientacions Sociològiques
i
Teoria V. Les Orientacions Crítiques
3

3
12835113 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 3
12625118 Seminari 3: Polítiques Públiques, Migracions, Multiculturalitat i Assistència 6 12835119 Cultura i Economia Política de l'Atenció en Salut: Les Institucions Assistencials 5
12625119 Seminari 4: Alimentació, Salut i Cultura 6 12835118 Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i Discursos 5
12625116 Seminari 1: Salut Mental 6 12835117 Cultura i Economia Política de les Afliccions 5
12625120 Seminari 5: Problemes Sociosanitaris, Envelliment, Drogues i Medicaments 6 12835116 Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos 5