saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

  a. Titulats de l'àmbit de les humanitats i ciències socials: fins a un màxim de 4 punts

  b. Titulats en l'àmbit de les ciències de la Salut: fins a un màxim de 4 punts

  c. Altres: 0 punts.

 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.
 3. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (elemental): fins a un màxim d'1 punt.
 4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.
 5. Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en centres estrangers: fins a un màxim d'1 punt.