saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 60 - - 60
2n 40 - 20 60
TOTALS 100 - 20 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12835101 Antropologia i Ciències de la Salut 5
12835102 Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, Malaltia, Atenció 5
12835103 Medicalització i Cultura 5
12835104 Sistemes Mèdics 5
12835105 Salut i Societat en la Història d'Occident 5
12835106 Sistemes d'Informació i Documentació Aplicats en Antropologia Mèdica 5
Segon quadrimestre
12835107 Salut Global 5
12835108 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 5
12835109 Tècniques Avançades en Etnografia 5
12835110 Alimentació, Salut i Cultura 3
12835111 Antropologia i Salut Global 3
12835112 Antropologia i Salut Mental 3
12835113 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 3
12835114 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 3

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12835116 Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos 5
12835117 Cultura i Economia Política de les Afliccions 5
12835118 Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i Discursos 5
12835119 Cultura i Economia Política de l'Atenció en la Salut: Les Institucions Assistencials 5
12835120 Antropologia Mèdica Aplicada 5
Segon quadrimestre
12835115 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 5
12835121 Seminari d'Estudis Avançats 10
12835301 Treball de Fi de Màster 20