saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Màster interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global - 6a edició

Màster interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 60 - - 60
2n 40 - 20 60
TOTALS 100 - 20 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12835101 Antropologia i Ciències de la Salut 5
12835102 Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, Malaltia, Atenció 5
12835103 Medicalització i Cultura 5
12835104 Sistemes Mèdics 5
12835105 Salut i Societat en la Història d'Occident 5
12835106 Sistemes d'Informació i Documentació Aplicats en Antropologia Mèdica 5
Segon quadrimestre
12835107 Salut Global 5
12835108 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 5
12835109 Tècniques Avançades en Etnografia 5
12835110 Alimentació, Salut i Cultura 3
12835111 Antropologia i Salut Global 3
12835112 Antropologia i Salut Mental 3
12835113 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 3
12835114 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 3

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12835116 Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos 5
12835117 Cultura i Economia Política de les Afliccions 5
12835118 Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i Discursos 5
12835119 Cultura i Economia Política de l'Atenció en la Salut: Les Institucions Assistencials 5
12835120 Antropologia Mèdica Aplicada 5
Segon quadrimestre
12835115 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 5
12835121 Seminari d'Estudis Avançats 10
12835301 Treball de Fi de Màster 20
CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL   ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL 
Codi  Assignatura  Crèdits Codi  Assignatura Crèdits
12625201

12625202
Antropologia
i
Fonaments de Ciències de la Salut
3

3
12835101 Antropologia i Ciències de la Salut 5
12625102 Salut, Cultura i Societat 6 12835102 Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, Malaltia, Atenció 5
12625101 La Hegemonia de la Medicina Occidental i el Procés de Medicalització 6 12835103 Medicalització i Cultura 5
12625103 Teoria I. Medicines Sistemàtiques 3 12835104 Sistemes Mèdics 5
12625106 Documentació en Antropologia Mèdica 3 12835106 Sistemes d'Informació i Documentació Aplicats en Antropologia Mèdica 5
12625105 Epidemiologia i Dissenys en Salut Pública 3 12835107 Salut Global 5
12625107 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 3 12835108 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 5
12625108 Tècniques Qualitatives 6 12835109 Tècniques Avançades en Etnografia 5
12625112

12625113
Teoria II. Gènere, Desigualtats, Conflictes, Cos i Emocions
i
Teoria III. Les Escoles Fenomenològiques i Culturalistes
3

3
12835114 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 3
12625117 Seminari 2: Salut Internacional i Malalties Infeccioses 6 12835115 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 5
12625109 Projectes en Antropologia Mèdica Aplicada 6 12835120 Antropologia Mèdica Aplicada 5
12625114

12625115
Teoria IV. Les Orientacions Sociològiques
i
Teoria V. Les Orientacions Crítiques
3

3
12835113 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 3
12625118 Seminari 3: Polítiques Públiques, Migracions, Multiculturalitat i Assistència 6 12835119 Cultura i Economia Política de l'Atenció en Salut: Les Institucions Assistencials 5
12625119 Seminari 4: Alimentació, Salut i Cultura 6 12835118 Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i Discursos 5
12625116 Seminari 1: Salut Mental 6 12835117 Cultura i Economia Política de les Afliccions 5
12625120 Seminari 5: Problemes Sociosanitaris, Envelliment, Drogues i Medicaments 6 12835116 Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos 5