saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Màster interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global - 6a edició

Admissió

Adreçat a estudiants i professionals del món sanitari (ciències mèdiques, infermeria, fisioteràpia i treball social), que treballin o estiguin interessats en organitzacions internacionals de salut, de l'àmbit del medi ambient, l'educació social o la mediació i que busquin formació en ciències socials per respondre a una millor i més eficient intervenció social; així com poder desenvolupar recerca en l'àmbit sociosanitari. Estudiants amb formació en l'àmbit de l'Antropologia social i cultural i d'altres carreres de ciències socials, com la Sociologia, que busquin especialització en el camp de la salut.

Documentació específica obligatòria

La documentació necessària per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

  a. Titulats de l'àmbit de les humanitats i ciències socials: fins a un màxim de 4 punts

  b. Titulats en l'àmbit de les ciències de la Salut: fins a un màxim de 4 punts

  c. Altres: 0 punts.

 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.
 3. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (elemental): fins a un màxim d'1 punt.
 4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.
 5. Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en centres estrangers: fins a un màxim d'1 punt.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat