saltar al contingut principal
Cercar
URV

Com inscriure't en un màster universitari URV pas a pas

Abans de formalitzar la matrícula, has de seguir els passos:

Presenta la documentació original a la Secretaria de centre / Campus corresponent

En aquest moment has de presentar còpia compulsada de la documentació, és a dir, una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original.

La URV accepta les compulses realitzades per:

  • Els òrgans de les administracions universitària, local, autonòmica o estatal, sempre i que la compulsa l'hagi realitzada l'òrgan emissor del document.

  • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat espanyol

  • Els notaris. Les compulses realitzades per un notari estranger han de legalitzar-se excepte pels documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Si no disposes d'aquest tipus de còpia, cal que mostris el document original i entreguis una fotocòpia a la Secretaria del Centre / Campus. Després de comprovar que coincideixen, et retornarà el document original i es quedarà amb la còpia compulsada per seguir amb els tràmits de la teva matrícula. Més informació sobre com obtenir una còpia compulsada.

Consulta la normativa de matrícula

Contacta amb la coordinació del màster

La Coordinació del Màster t'indicarà quines són les assignatures que has de matricular segons el teu perfil acadèmic i si has de realitzar Complements de Formació. 

Calcula el preu de la teva matrícula i prepara les dades de pagament:

Si et trobes en alguna situació especial, has de fer els tràmits necessaris per a que el sistema informàtic ho contempli en la teva matrícula en línia:

  • Si tens dret a alguna exempció de preus, has de presentar la documentació que ho acrediti abans d'iniciar l'automatrícula.

Automatrícula en línia

La matrícula de màster a la URV es fa en línia, a través de la secció Automatrícula del web.

Consulta pas a pas com has de realitzar l'Automatrícula.

Si tens dubtes sobre el procés, consulta els vídeos tutorials