saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màsters oficials: preguntes més freqüents


QÜESTIONS RELACIONADES AMB L'ACCÉS DES DE TITULACIONS ESTRANGERES

 • Quina titulació he de tenir per accedir a un màster?

La persona que ha obtingut un títol fora de l'Estat espanyol pot accedir a un màster:

- Si ha obtingut l'homologació prèvia del MEC a un títol espanyol que hi doni accés.

- Els titulats per una institució d'educació superior de l'EEES, si el títol obtingut faculta per a l'accés al màster al país on l'ha obtingut.

- Els titulats per una institució d'educació aliena a l'EEES, si es comprova que el títol, a més de facultar en el seu país per a l'accés a postgrau al país d'obtenció, acredita un nivell de formació equivalent als estudis espanyols.

 • Com es pot presentar la sol·licitud d'accés a un màster des de l'estranger?

A través del web de la URV: Màsters i postgraus > Màsters universitaris oficials a l'EEES > Preinscripció en línia. Cal introduir-hi les dades requerides i confirmar la sol·licitud.

 • Quins documents s'han de presentar per poder ser admès?

Aquesta informació és al web de la URV: Màsters i postgraus > Màsters oficials a l'EEES > Documentació necessària.

 • Si sóc a l'estranger, com puc fer arribar els documents necessaris per ser admès?

Els documents han de ser lliurats en suport paper i poden ser tramesos, si no s'aporten personament, per correu postal, missatgeria, a través d'una tercera persona, etc.

Les còpies digitalizades enviades per correu electrònic són d'utilitat perquè us poden orientar si els documents compleixen els requisits, però no substitueixen les còpies compulsades (en paper).

 • On s'ha de fer arribar la documentació?

Al Servei de Gestió Acadèmica de la URV, avinguda dels Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona.

 • Qui estableix els requisits generals que han de tenir els documents acadèmics que s'han de presentar?

El Ministeri d'Educació espanyol.

 • Quins documents s'han de legalitzar?

Els títols acadèmics i els certificats amb qualificacions.

No s'han de legalitzar els documents expedits en estats membres de la Unió Europea, o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu o països amb acords bilaterals amb la UE.

 • Com es legalitzen els documents des de l'estranger?

El procediment és diferent segons el país on s'han expedit. Consulteu el web de la URV: Estudis de postgrau > Màsters i postgraus > Requisits de la documentació expedida a l'estranger.

 • La documentació es pot legalitzar a l'Estat espanyol?

No, el tràmit ha de fer-se necessàriament al país on s'han expedit els títols/certificats. Abans de venir, l'estudiant ha d'assegurar-se que té tots els documents legalitzats correctament.

 • Quins documents s'han de traduir?

Els acreditatius de titulacions i els certificats expedits en llengües que no són el català o el castellà. No és imprescindible la traducció en el cas dels documents expedits originàriament en anglès.

 • Quins tipus de traduccions són vàlids?

Consulteu el web de la URV: Estudis de postgrau > Màsters i postgraus > Requisits de la documentació expedida a l'estranger.

 • La traducció es pot fer a l'Estat espanyol?

Sí. 

 • S'ha d'abonar algun import per fer la preinscripció?

No.

 • Si no he presentat tota la documentació o aquesta no compleix els requisits generals, em podré matricular?

No. Si no heu presentat tota la documentació o no compleix els requisits generals, l'òrgan responsable del màster us pot admetre en condició d'admès pendent de documentació; i per poder matrícular-vos heu d'aportar tota la documentació correcta i conforme abans que finalitzi el termini de matrícula.

 • Quin és el cost mitjà de la matrícula d'un curs?

Aproximadament, 1.500 € per curs acadèmic.

 • Hi ha algun import addicional per a titulats estrangers?

Sí, el Decret de preus preveu l'abonament d'una taxa per l'estudi de la trajectòria acadèmica d'estudiants amb titulació d'accés estrangera. L'import d'aquesta taxa es cobra juntament amb la matrícula.