saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màsters oficials: preguntes més freqüentes


APLICACIÓ DE RECONEIXEMENT

  • Què és el reconeixement?

S'entén per reconeixement l'acceptació que fa una universitat dels crèdits que han estat obtinguts en uns ensenyaments oficials (a la mateixa universitat o en una altra) però que són computats en uns altres ensenyaments a efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

  • Quins estudis poden ser reconeguts?

- Els corresponents a titulats de l'anterior ordenació: llicenciats, arquitectes o enginyers, si hi ha adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos al pla d'estudis dels ensenyaments del màster.

- Els corresponents a titulats de l'anterior ordenació: diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics que tinguin superats crèdits en un segon cicle, si hi ha adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos al pla d'estudis dels ensenyaments del màster.

  • Quan i com he de demanar que s'apliqui?

Consulteu el web de la URV: Màsters i postgraus > Màsters oficials a l'EEES > Tràmits administratius: reconeixement.

  • He de pagar algun import?

Sí, her d'abonar la taxa d'estudi.

  • Qui resol la sol·licitud del reconeixement?

L'òrgan responsable: el coordinador/a del màster.

  • Com sabré el resultat de la meva sol·licitud de reconeixement?

Fareu una tutoria amb el coordinador/a, que us avançarà la vostra valoració. Després rebreu una notificació oficial.

  • Com constarà al meu expedient el reconeixement?

A l'expedient trobareu assignatures amb la indicació que han estat reconegudes.

  • He de matricular-me de les assignatures reconegudes? He de pagar algun import?

Sempre que la Generalitat de Catalunya no especifiqui una altra cosa, la secretaria de centre ha de fer automàticament la matrícula de les assignatures considerades reconegudes i se n'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi.