saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màsters oficials: preguntes més freqüents


Qüestions acadèmiques

  • Quan s'inicia l'activitat acadèmica?

El calendari general estableix que l'inici és la primera setmana de setembre, però cada màster organitza la seva activitat acadèmica i pot fixar l'inici unes setmanes després. Per tant, cal consultar l'organització de cada màster.

  • Quina durada té un curs acadèmic?

Té una durada aproximada de 9 mesos: finalitza al mes de maig o juny, segons quan s'hagi iniciat l'activitat acadèmica del màster en concret.

  • Quins períodes no lectius hi ha durant el curs?

Aproximadament, dues setmanes al voltant de Nadal i una setmana per Setmana Santa.

  •  Quantes convocatòries d'examen tindré cada curs?

Una per assignatura.

  • En quin període té lloc la convocatòria?

En general, al juny. L'assignatura Treball Fi de Màster (o equivalent) pot qualificar-se fins a la primera quinzena de setembre.

  • Quin és el sistema de qualificacions?

Es parteix de l'escala numèrica següent, que va del 0 al 10, amb expressió d'un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0-4,9: suspens (SU)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)