saltar al contingut principal
Cercar
URV

FASES DEL PROCEDIMENT

IV. Procediment dels Complements de Formació (CF) i per a la Tutoria de matrícula

Aplicació dels Components de Formació (CF)
A qui: A candidat admès als estudis de Màster, que contempli aquesta tipologia en el seu pla d'estudis.
Quan: En el moment que es reuneixi l'òrgan responsable de l'admissió i hagi estudiat l'expedient de l'estudiant
Com:

L'òrgan responsable de l'admissió, a la vista de l'expedient del candidat/a admès pot resoldre que ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a Complement de Formació.
 

Aquest acord es traslladarà a la fitxa de CF per a cadascun dels candidats que els hagin de superar.


Les fitxes de CF, un cop emplenades, s'incorporaran amb la resta de documentació que s'ha de lliurar al SGA amb l'original de l'acta corresponent

Comunicació als estudiants dels CF a cursar i superar 
Qui: La secretaria del centre.
Quan:  A partir del moment que el coordinador/a li comuniqui l'acord dels CF que ha de cursar i superar cada estudiant 
Com: Enviant a cadascun dels estudiants implicats la fitxa de CF escanejada per correu electrònic amb confirmació de rebuda.

Les fitxes de CF originals s'arxivaran als respectius expedients dels estudiants.

Observacions:  El centre actualitzarà l'estat d'aquests estudiants, passant-los a definitius, a l'aplicatiu web de Gestió de màsters oficials.
Tutoria de matrícula amb els candidats admesos, recomanant les assignatures a matricular, el curs en què accedeixen
Qui: El coordinador/a
A qui: Al candidat admès.
Quan: A partir que l'òrgan responsable hagi acordat l'admissió.
Com:

De forma general, els coordinadors han de fer arribar als candidats admesos un document signat amb la informació sobre les assignatures que el recomana matricular, el curs en què accedeix als estudis (en català, castellà o anglès).

Haurà d'incloure una referència sobre els efectes de no seguir la seva recomanació i que poden consultar-li qualsevol proposta de canvi abans de formalitzar la matrícula.