saltar al contingut principal
Cercar
URV

FASES DEL PROCEDIMENT

I. Procediment de preinscripció candidats titulació espanyola

II. Procediment de preinscripció candidats titulació estrangera

III. Procediment d'admissió

IV. Procediment per a la tutoria de matrícula i els Complements de Formació (CF)

V. Tràmits administratius dels estudiants


 

I. Procediment de preinscripció

candidats titulació espanyola

 • Formalització de la sol·licitud de preinscripció
             O Màsters interuniversitaris
 • Confirmació de la sol·licitud de preinscripció
 • Revisió de la documentació
 • Comunicació de l'estat en què es troba la documentació presentada pel candidat.
 • Verificació d'esmena de mancances
 II. Procediment de preinscripció candidats titulació estrangera

(pendent de revisió pel Centre Internacional)
 • Formalització de la sol·licitud de preinscripció
 • Confirmació de la sol·licitud de preinscripció
 • Revisió de la documentació
 • Comunicació de l'estat en què es troba la documentació presentada pel candidat.
 • Verificació d'esmena de mancances
 III. Procediment d'admissió
 • Tramesa documentació per a l'accés candidats titulació estrangera
 • Tramesa documentació Ajuts Màsters
 • Preparació de la reunió de l'òrgan de selecció

           O Màsters interuniversitaris

 • Acord d'admissió

           O Màsters interuniversitaris

 • Publicació d'estudiants admesos, admesos provisionals que passen a definitius, admesos pendent de documentació, admesos pendents d'acreditació del títol, admesos amb complements de formació en llista d'espera i exclosos. 

           O Màsters interuniversitaris

 • Tramesa de la documentació sobre les admissions 
 • Acord de la Comissió de Postgrau i Doctorat 
 IV. Procediment dels Complements de Formació (CF) i per a la Tutoria de matrícula
 • Aplicació dels Complements de Formació (CF)
 • Comunicació als estudiants dels CF a cursar i superar
 • Recomanació als candidats admesos de les assignatures a matricular, el curs en què accedeix
 V. Tràmits administratius dels estudiants
 •  Informació sobre els tràmits administratius