saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS DE 1r I 2n CICLE

* Curs d'aplicació: 2016-2017

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

ACREDITACIÓ AMB CARÀCTER OFICIAL DELS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES SUPERADES A LA URV I DELS PLANS D'ESTUDIS
 • TRASLLAT D'EXPEDIENT / RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
 • LEGALITZACIÓ DELS PROGRAMES D'ASSIGNATURES / PLANS D'ESTUDIS DAVANT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ANUL.LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA
 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:

           1.  DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

           2.  ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA (8 DE SETEMBRE)

           3.  A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE NOVEMBRE

 • ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER DEFUNCIÓ DE L'ESTUDIANT
 • ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU
 • ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER TRASLLAT D'EXPEDIENT A UNA ALTRA UNIVERSITAT
 • ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER REASSIGNACIÓ A UNA ALTRA UNIVERSITAT
CANVI D'ASSIGNATURES OPTATIVES A LLIURE ELECCIÓ
CANVI DE DADES BANCÀRIES
CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES DE L'EXPEDIENT
CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL
CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS
COMPULSA DE DOCUMENTS
CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AVALUACIÓ
EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL
EXPEDICIÓ DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)
EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET EN CASOS DE DEFUNCIÓ DE L'ESTUDIANT
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET
EXPEDIENT ACADÈMIC
LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV
 • PROCEDIMENT PER VIA NOTARIAL
 • RECONEIXEMENT DE SIGNATURES
MODIFICACIONS DE MATRÍCULA
 • AJUSTAMENTS
 • AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES
 • CANVI DE GRUP
 • CANVIS D'ASSIGNATURES OPTATIVES/CRÈDITS LLIURES PER RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
 • RENÚNCIA D'ASSIGNATURES
 • SUBSTITUCIÓ ENTRE ASSIGNATURES

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (1er i 2n cicle)
 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS: VIES a, b, d, g, m
 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS: VIES e, h (universitat d'estiu de l'institut J.L. Vives)
 •  RECONEIXEMENT DE CRÈDITS: VIA l (CFGS i estudis universitaris URV)
 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS: VIES: c, f, h (universitat d'estiu URV), i, j, k, realitzats abans del curs 2003-2004
REPRENDRE ESTUDIS
SOL·LICITUD GENÈRICA (per a qualsevol altra petició no establerta)
SUPERACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE CRÈDITS MATRICULATS PER CURS
TRASLLAT D'EXPEDIENT
 • TRASLLAT D'EXPEDIENT DE LA URV A UNA ALTRA UNIVERSITAT