saltar al contingut principal
Cercar
URV

REVISIÓ PRÈVIA DE L'EXPEDIENT


Tràmits per sol·licitar-ho
Qui La persona interessada o degudament autoritzada.
On

A través del web de la URV, perfil Estudiants, enllaç Tràmits administratius: expedició de títol.

Un cop realitzades les verificacions exposades a l'apartat Com, cliqueu a Petició de revisió prèvia de l'expedient i seguiu les indicacions.

Quan

A partir que es finalitzen els estudis.

Com

1) Fent prèviament les verificacions següents a través de la intranet de la URV.

Consulta de l'expedient acadèmic

 • Heu de comprovar que teniu superades totes les assignatures del pla d'estudis, d'acord amb els requisits previstos.
 • Si en alguna us consta ¿? vol dir que, tot i que teniu l'assignatura qualificada, el professor no ha signat l'acta i fins que no estigui formalment tancada la qualificació no és oficial.
 • Si us cal, per quadrar l'expedient als requeriments del pla d'estudis:
  -Seleccioneu les assignatures optatives que voleu traslladar a crèdits lliures.
  -Si en el vostre pla les optatives poden correspondre tant al 1r com al 2n cicle, seleccioneu en cada cas el cicle on voleu que s'ubiquin.
  -Reviseu que tingueu matriculats tots els reconeixements de crèdits obtinguts per la superació d'activitats de lliure elecció. Si no els hi teniu, cal que feu arribar a la secretaria del centre el certificat acreditatiu.

Consulta de l'expedient econòmic

 • Heu de comprovar que no teniu cap rebut pendent de pagament. En el cas que en tingueu, heu de fer el pagament de manera immediata.
 • Si teniu exempció provisional de preus de matrícula per haver sol·licitat beca, i encara no s'ha resolt, cal modificar la matrícula i abonar els preus abans de demanar l'expedició del títol.  Quan la beca sigui resolta favorablement d'ofici, us serà retornat aquest preu.
 • Si teniu dret a exempció o reducció del preu de la taxa d'expedició de títol (família nombrosa,                   ), heu de lliurar escanejat el document justificatiu a la secretaria del centre i presentar l'original en el moment d'anar a recollir el resguard del títol.
Consulta de dades personals
 • Heu de comprovar que les dades que consten corresponen exactament al que figura al vostre document identificatiu (DNI, passaport). Si no és així, heu de lliurar escanejat el document justificatiu a la secretaria del centre i presentar l'original en el moment d'anar a recollir el resguard del títol.
  D'altra banda, els accents que figuraran al nom i als cognoms del vostre títol s'ajustaran als requeriments lingüístics.
 • Heu de comprovar que teniu vigent el document identificatiu.  Si el teniu caducat, cal que comenceu els tràmits per renovar-lo, abans d'iniciar l'expedient de sol·licitud de títol.
  Quan disposeu del resguard de renovació o del nou document, heu de lliurar-lo escanejat a la secretaria del centre i presentar l'original en el moment d'anar a recollir el resguard del títol.