saltar al contingut principal
Cercar
URV

Processos de la gestió de doctorat. Gestió de procediments administratius

Sol·licitud genèrica (per a qualsevol altra petició no establerta)

Tràmits per sol·licitar-ho:

Qui:

La persona interessada.

On:

A la secretaria del departament on està adscrit el director o directora de la tesi doctoral. Si la resolució no és competència del departament, aquest l'ha de tramitar a l'òrgan corresponent.

Quan:

En el moment que pertoqui a criteri de la persona interessada, sempre que en la normativa corresponent no hi hagi fixat un termini concret.

Com:

Presentant la documentació següent:
Sol·licitud.
• Justificants que es considerin convenients, atesos els motius de la petició.
 

Resolució de la sol·licitud:

Qui:

L'òrgan competent.

Quan:

Al més aviat possible.

Com:

La forma de notificar-ho depèn del caràcter de la sol·licitud.