saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reprendre estudis

  • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants que han interromput els seus estudis a la URV durant un curs o més, demanen poder continuar-los.
 
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria del centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan Període: del 2 de maig al 22 de setembre.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat efectes econòmics de la resolució) excepte en els casos en què l'estudiant s'hagi d'adaptar al nou pla. En aquest cas l'estudiant haurà d'abonar l'import de taxa d'adaptació que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb l'establert en el decret de preus públics vigents.
Observacions
  • Si s'ha modificat el pla d'estudis durant el període d'interrupció, l'estudiant s'haurà d'adaptar al pla nou, si el curs corresponent està extingit.
  • L'estudiant s'haurà de matricular dins del termini de matrícula.
  • En tots els casos s'haurà de complir la Normativa de permanència.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/La degà/na director/a del centre

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant
Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

En la notificació es comunicarà la data en què s'ha de matricular.