saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits

Vies e, h (Inst. J. Lluís Vives)

 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la secretaria del centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan

En qualsevol moment del curs, a partir de quan puguin acreditar que han superat l'activitat.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

La sol·licitud es resoldrà aplicant els acords de la Comissió de Docència.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de secretaria de centre

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentar la instància. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si s'escau.

Com
  • Matriculant automàticament els crèdits reconeguts, si s'escau.
  • Lliurant el resguard de la matrícula o en el cas de denegació, lliurant-li la resolució denegatòria.
  • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 7 de juliol tindran efectes acadèmics pel curs 2015-16 (no podrà ser d'aplicació si les asignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2015-16).
  • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol i el 30 de novembre tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2016-17.
Efectes econòmics

S'haurà d'abonar l'import del reconeixement de crèdits d'acord amb el decret de preus públics vigent.