saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits

Activitats realitzades abans del curs 2003-04. Vies c, f, h (Univ. d'estiu URV), i, j, k.

 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació..
On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria del centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan

Si hi ha activitats que l'estudiant ha superat en cursos anteriors per aquestes vies i que encara no les ha matriculat, en podrà sol.licitar el reconeixement en qualsevol moment del curs.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions
  • Si l'estudiant finalitza els estudis per reconeixement de crèdits, podrà presentar la sol·licitud tan aviat com pugui acreditar l'activitat.
  • Les activitats realitzades a partir del 2003-2004 són incorporades a l'expedient de l'estudiant automàticament per la secretaria del centre.
  • Només cal sol·licitar les activitats realitzades per aquestes vies abans del curs acadèmic 2003-04.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de secretaria de centre

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si s'escau.

* En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com
  • Es notificarà a l'estudiant lliurant-li el resguard de la matrícula. Les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant .
  • S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau
  • Es lliurarà el resguard de la matrícula o en el cas de denegació lliurant la resolució denegàtoria.
  • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 7 de juliol tindran efectes acadèmics pel curs 2015-16 (no podrà ser d'aplicació si les asignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2015-16).
  • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol i el 30 de novembre tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2016-17.
Efectes econòmics

No n'hi ha