saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits

Vies a, b, d, g, m

 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la secretaria del centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan
  • Període ordinari: des del 2 de maig fins al 30 de novembre.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat d'efectes econòmics de la resolució)
Observacions
  • Sempre que sigui possible, és convenient presentar la sol·licitud uns dies abans del dia assignat per matricular-te.
  • Si l'estudiant finalitza els estudis per reconeixement de crèdits podrà presentar la sol·licitud tan aviat com pugui acreditar l'activitat/assignatura.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de secretaria de centre

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si s'escau. 

* En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil. 

Com
  • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.
  • S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant)
  • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 7 de juliol tindran efectes acadèmics pel curs 2015-16 (no podrà ser d'aplicació si les asignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2015-16).
  • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol i el 30 de novembre tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2016-17.
Efectes econòmics

S'haurà d'abonar l'import del reconeixement de crèdits que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el decret de preus públics vigent. 

Observacions
  • L'estudiant formalitzarà la resta de la seva matrícula el dia que li correspongui matricular-se.
  • Els reconeixements no tindran efecte si, posteriorment, l'estudiant no formalitza la matrícula i abona l'import corresponent.