saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pràctiques Externes en període d’estiu

  • CONCEPTE: Aquest tràmit es refereix als estudiants de grau i màster que, tot i no haver-se matriculat de l'assignatura Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d'estiu, quan el centre hagi determinat que accepta aquesta organització.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

  • Període: del 2 de maig al 10 de juny.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

Per poder realitzar les pràctiques externes l'estudiant haurà d'haver superat els requeriments acadèmics que cada pla d'estudis determini.

     

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/ana o director/a del centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

El centre, a través del responsable d'ensenyament/responsable de les pràctiques corresponent,  informarà la sol·licitud de l'estudiant.

Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

El centre establirà el sistema de tutoria i seguiment de l'estudiant, atès que la realització de les pràctiques en aquest període no ha de significar cap disminució de l'exigència acadèmica prevista i ha de comptar igualment amb la participació del tutor o tutora URV.

Efectes econòmics

S'haurà d'abonar l'import que es generi en el moment de la matrícula de l'assignatura.

Observacions

L'estudiant s'ha de matricular de l'assignatura el dia assignat per matricular-se.