saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del títol i del SET en casos de defunció de l'estudiant

 • CONCEPTE: procés a través del qual es regula la possibilitat de sol·licitar el títol oficial i el SET d'un estudiant que, havent superat els estudis per poder-lo obtenir, ha mort abans de poder-lo demanar.

Curs d'aplicació: 2019-20 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

Familiar directe de l'estudiant.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o on es van realitzar els estudis.

Quan

El procés s'inicia quan el familiar directe de l'estudiant presenta la sol·licitud d'expedició del títol oficial corresponent.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al rector o rectora per demanar l'expedició del títol.

 • Certificat de defunció.

 • DNI, passaport o NIE (original i fotocòpia) de l'estudiant.

 • DNI o passaport (original i fotocòpia) del familiar que inicia el tràmit.

 • Llibre de família que acrediti el vincle parentiu.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent.

Observacions

 • En el moment de presentar la sol·licitud d'expedició del títol, queda tancat l'expedient de l'estudiant.

 • El nom i cognoms que figuren al títol han de ser els que consten al DNI o document del Registre Civil que acrediti el canvi. Cal fer constar a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui, d'acord amb el Servei Lingüístic de la URV.

                                                                              

Resolució de la sol·licitud

Qui

El rector o rectora de la URV.

Quan

A partir que el familiar directe de l'estudiant hagi rebut la comunicació que té el títol disponible.

Com

Presentant-se el familiar directe de l'estudiant personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol.

Observacions

 • Si el familiar directe de l'estudiant no pot venir personalment, pot fer-ho una altra persona (autenticada a través d'un poder notarial) presentant la fotocòpia del DNI/passaport del familiar.

 • Si el familiar es fora a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
  • Si el país on es troba el familiar està adscrit al conveni de l'Haia, haurà de portar la postil·la de l'Haia. Per a més informació consultar la Web del Ministeri de Justícia.
  • Si el país on es troba el familiar no està adscrit al conveni de l'Haia haurà de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consultar la Web del Ministeri d'exteriors.
 • Si el familiar directe resideix a una altra localitat podrà demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular.

 • Si el familiar directe resideix a un altre país podrà demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada.

 • En els casos que l'estudiant ja hagi sol·licitat l'expedició del títol, un familiar directe pot sol·licitar al rector o rectora poder recollir-lo.

 • En el títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.