saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal (CAP)

 • CONCEPTE: El CAP és un document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l'expedient acadèmic d'un estudiant o titulat, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV

Quan

En el moment que ho requereixi.

Com

Formalitzant la sol·licitud en línia.*

Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc).

* Si l'estudiant ja no disposa de l'adreça de correu institucional i no hagués facilitat, en el seu moment, cap adreça electrònica personal, per a poder accedir al tràmit en línia haurà d'adreçar-se a la secretaria acadèmica del seu campus i sol·licitar la incorporació, a les seves dades personals, d'un nou correu electrònic.

Contingut

 • Dades personals

 • Dades d'accés

 • Dades de la titulació.

 • Les assignatures superades amb la seva tipologia, qualificació i convocatòria d'avaluació. 

 • La nota mitja en base 4 i base 10

 • La distribució dels crèdits, d'acord amb el pla d'estudis i el grau d'assoliment.

       (veure model)

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent establerta al Decret de preus vigent, que emetrà la secretaria.

Observacions

 • El certificat es pot demanar en llengua catalana, castellana i anglesa.

 • En el cas que calgui acreditar dades referents a les estades en Pràctiques, la petició cal adreçar-la al deganat/direcció del centre.

 • Els estudiants amb matrícula suspesa temporalment per causa d'impagament no se'ls podrà emetre el certificat acadèmic.

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis  (si fos el cas,  caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Els estudiants que hagin traslladat el seu expedient a una altra universitat/ensenyament no se'ls podrà fer la certificació acadèmica personal en el centre on van cursar els estudis i s'hauran d'adreçar al lloc on van traslladar el seu expedient.

 

Resolució

Qui

La secretaria de gestió acadèmica del campus/centre emet el certificat, i el/la responsable de la Subunitat d'Expedients i Títols el signen.

                                                                               

Tràmits per a recollir-ho

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada i identificada.

On

La secretaria de gestió acadèmica del Campus/Centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 5 dies hàbils, aproximadament, des què se sol·licita i consta el pagament de la taxa.

En els casos de certificats d'estudis de 1r i 2n cicle, el termini d'entrega es pot endarrerir fins a disposar de la traducció oficial corresponent.

Com

Presentant la documentació següent:

 • El justificant del pagament de la taxa.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.