saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'estudi dins un mateix programa formatiu de grau


Tràmits per sol·licitar-ho
Qui La persona interessada o degudament autoritzada.
On A la secretaria del centre on li han assignat plaça.
Quan
 • Període ordinari: des del dia que s'ha formalitzat la matrícula fins que es resol o no la situació d'admissió, i en tot cas sempre abans del 27 d'octubre.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cost (vegeu, si s'escau, els efectes econòmics de la resolució).
Observacions En cas que no es presenti la sol·licitud d'anul·lació, queda sense efectes la condicionalitat per reassignació i s'actualitza automàticament la matrícula com a estudiant definitiu de la URV.


Resolució de la sol·licitud
Qui El o la cap de secretaria del centre. 
Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim, cinc dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

En tot cas, abans del 20 d'octubre el centre automàticament treu la condicionalitat i la matrícula es regularitza com a ordinària amb els efectes econòmics que corresponguin.

Com
 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.
 • Es regularitza informàticament l'anul·lació de la matrícula. 
Efectes econòmics

Si s'escau, es tramita d'ofici la devolució de l'import dels crèdits matriculats, ja fets efectius.

Observacions
 • Per poder fer efectiva la sol·licitud d'anul·lació, cal estar al corrent de pagament de la matrícula.
 • En el cas que l'estudiant gaudeixi de la condicionalitat per reassignació en la seva matrícula, no cal retornar-la, atès que només ha fet efectiu l'import de la gestió de l'expedient.
 • L'anul·lació de la matrícula comporta que es perd la plaça i que queda sense efectes la matrícula.
 • Cal retornar als alumnes els documents lliurats en el moment de la matrícula.
 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, ha de comunicar què farà amb la sol·licitud:
  • Que es traslladi la beca a la universitat de destinació.
  • Que l'alumne reculli la documentació a l'SGA.
  • Que s'anul·li la sol·licitud.